Fejléc
english | deutsch | magyar
Dr. Lajer Zsolt
Lajer Ügyvédi Iroda 2004
White & Case LLP
Senior ügyvéd
2003-2004
Commerzbank (Budapest) Rt.
Vezető jogi képviselő
1994-2003
Állami Bankfelügyelet
Munkatárs
1994
Posztgraduális tanulmányok Marburg-ban (Németország)
LL.M. fokozat, majd doktorátus (dr. jur.)
1991-1994
Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár
Gyakornok
1991
Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1985-1991
Gimnáziumi tanulmányok, Székesfehérvár
1981-1984Szakmai érdeklődési kör
Kereskedelmi és kötelmi jog (különösen a bankügyletek és kártérítési jog)
Választottbíráskodás
Közigazgatási jog


Nyelvismeret
magyar: anyanyelv
német: tárgyalás- és szerződőképes szint, szóban és írásban
angol: általános társalgási szint


Tagság
Commerzbank Zrt., Igazgatósági tag (2001-től)
Miele Kft., Felügyelőbizottsági tag (2002-től)
MATÁV Rt., Igazgatósági tag (1999-2000)
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, választottbíró (2002-től)
Energetikai Állandó Választottbíróság, elnökségi tag, választottbíró (2008-tól)
Német-Magyar Jogászegylet
Svájci-Magyar Jogászegylet


Publikációk
A jogalkotó kárfelelőssége
Magyar Jog 3/95:170-173.

A támogató nyilatkozat és a magyar devizajog
Gazdaság és Jog 4/96:13-16.

Rechtsschutz und Haftung bei gemeindlichem Satzungsunrecht
Boorberg Verlag 1996.

Jövőbeni követelések engedményezése mint hitelbiztosíték
Magyar Jog 1/97:19-25.

Látszatmegoldás
Bank és Tőzsde 1997. október 31., 1. és 6. o.

Elfogult bíró-e a kommentátor?
Bírák Lapja 1/98:43-49.

Az euro bevezetésének hatása a banki szerződésekre
Magyar Jog 2/98:74-83.

A feltűnő értékaránytalanság tilalmáról
Magyar Jog 2/99:103-109.

Szélmalomharc a bírói árkontroll védelmében
Magyar Jog 7/00:412-417.

Felelősség jogszabályalkotással okozott károkért I.
Felelősség jogszabályalkotással okozott károkért II.
Jogtudományi Közlöny (két részben) 2/01:70-81; 3/01:121-131.

A bizalmi (fiduciárius) biztosítékokról
Polgári Jogi Kodifikáció 1-2/2004:23-33 (Leszkoven Lászlóval)


Die aktuelle Entwicklung des ungarischen Gesellschaftsrecht
Magyar Kereskedelmi Jog Évkönyve I. 2008, 49-53.


A magyar villamosenergia-szektor működése és szabályozása I.
(szerk.: Fazekas Orsolya)
(társszerző) Budapest, 2010., 321. - 327. o.

 

© Lajer Ügyvédi Iroda