Fejléc
english | deutsch | magyar
Fizetésképtelenségi jog
Ügyvédi Irodánk munkatársai adósi és hitelezői pozícióban lévő ügyfeleinknek segítséget nyújtanak felszámolás és csőd esetében is: Elkészítik, illetve véleményezik a csődeljárás és/vagy felszámolási eljárás iránti kérelmeket. Közreműködnek az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése iránti kérelmet bíróságra történő benyújtásában, amennyiben a hitelező érdekeinek védelme ezt kívánja meg.

Az Irodánk ellátja ügyfeleink képviseletét a csőd-, és felszámolási eljárások során, az eljáráshoz esetlegesen kapcsolódó peres eljárásokban, továbbá az egyezségi (legyen az akár csődegyezségi, akár felszámolás alatti egyezségi) tárgyalások, hitelezői választmányi tanácskozások során. Segítséget nyújtunk hitelezői igények benyújtásában és vitatott hitelezői igények tisztázásában.

Közreműködünk a hitelezők biztosítékainak érvényesítésében a fizetésképtelen helyzetbe került adóssal szemben.
 

© Lajer Ügyvédi Iroda