Fejléc
english | deutsch | magyar
Alkotmányjog

Irodánk egyrészt megfelelő elméleti bázissal rendelkezik a különféle ügyek során felmerülő problémák alkotmányjogi aspektusai tekintetében, másrészt számos ügyfelet képviselt már eredményesen az Alkotmánybíróság előtt.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy bár az alkotmányjog leginkább elméleti, államjogi problémákat ölel át, számos vonatkozása felhasználható mégis a gyakorlatban az ügyfelek érdekeinek érvényesítése során. Itt elsősorban az absztrakt normakontroll intézménye, valamint peres eljárás során a bíróság által értelmezett jogszabály alkotmányellenessége esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására gondolunk.

Tiszteletben tartjuk és elismerjük ügyfeleink igényét arra, hogy jogi problémájuk megoldását a magyar igazságszolgáltatási rendszer lépcsőfokainak megjárása után, vagy helyett az Alkotmánybíróság által szeretnék elérni, Irodánk az alkotmánybírósági gyakorlat ismeretében és felhasználásával segíti ügyfeleinket abban, hogy a taláros testület számukra pozitív döntést hozzon.

 

© Lajer Ügyvédi Iroda