Fizetésképtelenségi jog és végrehajtás Fizetésképtelenségi jog és végrehajtás

A lejárt követelések behajtása a hitelezők elemi érdeke. A gyors és hatékony követelésérvényesítés minden formájában örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Már abban a megelőző fázisban is támogatjuk ügyfeleinket, amikor még csupán a lehetősége áll fenn annak, hogy az üzleti partner esedékességkor esetleg nem teljesít. Gyakorlatorientált tanácsot adunk ügyfeleinknek a már késedelembe esett adósokkal szemben várhatóan legeredményesebb eljárás kiválasztásához, és támogatjuk ügyfeleinket mind az adóssal, a biztosíték nyújtóval, a felszámolóval és a végrehajtóval való kommunikáció, mind az eljárási cselekmények megtétele (eljárások megindítása, hitelezői igény bejelentése, a hitelezői fórumokon hitelező képviselete) során.

 

A gazdasági világválság következményeként jelentős számú végrehajtási és felszámolási eljárásban jártunk el és nem csak az adósokkal, hanem a behajtást elnehezítő végrehajtókkal és felszámolókkal szemben is eredményesek voltunk. Büszkék vagyunk arra, segítségünkkel a követelések magas arányban térülnek meg.

 

Amikor adósok képviseletet látunk el, akkor első lépésként segítsünk felmérni a valós helyzetüket, mert tapasztalatunk szerint egy külső szemlélő objektívebb ítéletet tud hozni. Szükség esetén válságmenedzselés keretében segítjük a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megoldását, a kötelezettségek átstrukturálását, fizetési haladék kérését, de akár az adós cég működésének, felépítésének reorganizációját is. Több sikeres csődeljárásban képviseltük adós ügyfeleinket, amelynek során társulásunk bankjogi, munkajogi és peres tapasztalata, a külföldi befektetőkkel való idegen nyelvű kommunikáció is elősegítette a megegyezést, megőrizve ezzel a korábbi partneri, beszállítói kapcsolatokat.

 

A globalizáció, az EU tagság biztosította lehetőségek széles körű kihasználásával egyre gyakoribbak a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások. Nyelvismeretünk és tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy ilyen eljárásokban is ügyfeleink segítségére legyünk.

 

Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap a vezető tisztségviselői felelősség. Peres tapasztalataink alapján szakértő tanácsot tudunk adni nehéz gazdasági helyzetbe került társaságok ügyvezetőinek annak érdekében, hogy helyesen, a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, megelőzve így ügyvezetőként történő felelősségre vonásukat. A tapasztalataink ugyanilyen értékesek azon hitelezőknek is, akik az adós társaság vezető tisztségviselőjével szemben szeretnének igényt érvényesíteni.


« Szakterületek

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ