Használati feltételek

Hatály

A lajer.net honlap (a továbbiakban: honlap) használatára a jelen használati feltételek vonatkoznak. A honlapot a Lajer Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) működteti a Lajer Ügyvédi Társulásban tagként részt vevő egyéb ügyvédi irodák javára is. A használati feltételek a honlapon történő böngészés során vagy következtében a felek között esetleg létrejövő jogviszony tartalmának részévé vállnak. Feleknek minősülnek a honlapot használó személy, valamint a Lajer Ügyvédi Társulás bármely tagja és azoknak bármely munkatársa („mi”).

 

A honlap célja

A honlapon tájékoztatási céllal mutatkozunk be és mutatjuk be az általunk végzett tevékenységeket. A honlapon megjelenő információk, hírek, hivatkozások, tények és vélemények (a továbbiakban összefoglalóan: információk) általános jellegű tájékoztatást nyújtanak, azokkal nem adunk konkrét jogkérdésre vonatkozó jogi tanácsot.

 

Jogviszony

A honlap céljával egyezően a honlap működtetése nem kíván köztünk és a honlapot felkereső személyek között bármiféle jogviszonyt létrehozni. A honlapon böngésző, ott különböző tartalmakat megismerő személy nem válik az ügyfelünkké.

A honlapon közölt információk nem minősülnek jogi vagy bármilyen más szakmai tanácsnak. Az információk közzététele nem minősül megbízási szerződés kötésére vonatkozó ajánlattételnek sem. Ügyvédi szolgáltatást kizárólag az ügyféllel kötött írásbeli szerződés alapján végzünk.

 

A honlapon közzétett információk jellege

A honlapon különböző módokon (például blogbejegyzés, poszt, podcast, videó formájában) közölt információkat a közzétételük időpontjában igaznak hisszük. Az információk azonban jellegüknél fogva nem teljes körűek és nem a honlapot felkereső személyek konkrét információigényét elégítik ki. Azt sem tudjuk garantálni, hogy az információk megfelelnek az uralkodó és/vagy a bíróságok által képviselt álláspontnak. A közzétett információk jellegüknél fogva a jogszabályok, a joggyakorlat és a jogtudomány változásai miatt meghaladottá vállhatnak. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a közzétett információkat frissítsük.

A honlapon megjelentetett információknak nem célja az sem, hogy azok jogi, üzleti, vagy más hasonló döntések meghozatalának alapjául szolgáljanak, így döntéshozatal alapjául az olvasó azokat csak saját kockázatára használhatja fel. Ezért javasoljuk, hogy döntéshozatal előtt mindig keressék meg valamelyik munkatársunkat és a tényállásra vonatkozóan szerezzenek be tőle a konkrét kérdésre vonatkozó aktuális jogi tanácsot.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy közzétett információkat módosítsunk, vagy töröljünk.

 

Felelősségkizárás

A honlapon szereplő információk jellegére figyelemmel az információk helyességéért, időszerűségéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget, így az információk felhasználásából fakadó bármilyen kárért való felelősségünket kizárjuk.

Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy honlapunk és az onnan letölthető fájlok mentesek legyenek a káros kódoktól (például számítógépes vírusoktól), ezért azonban felelősséget nem vállalunk. Erre figyelemmel kizárjuk a felelősségünket a honlap böngészése során, és az ott megnyitott vagy onnan letöltött fájlok miatt a böngésző személy számítástechnikai eszközében és az azon tárolt adatokban bekövetkezett károsodásért.

Nem vállalunk felelősséget, hogy a honlap, valamint annak egyes részei folyamatosan elérhetőek, azon a keresett információ megtalálható.

 

Linkek

Más honlapra vagy más honlapon található konkrét tartalomra vonatkozó hivatkozás (hyperlink) esetében nem vállalunk felelősséget a másik honlap működéséért, tartalmáért és biztonságáért. Az a tény, hogy honlapunkon egy másik honlapra utaló hivatkozást helyezünk el, nem jelenti azt, hogy egyetértünk a címzett honlap vagy fájl tartalmával, az azt közzé tevő személy álláspontjával, vagy, hogy azt bármilyen módon támogatjuk.

 

Szellemi alkotások

A honlap megjelenésének, az azon megtalálható grafikák, fényképek, leírások, szövegek és védjegyek felhasználási jogával a Lajer Ügyvédi Iroda rendelkezik. Azok bármilyen felhasználása – a jogszabály által lehetővé tett szabad felhasználási eseteken kívül – kizárólag a jogtulajdonos írásos beleegyezésével megengedett.

Az át nem ruházható szerzői jogok a grafikák esetében Dudás Győzőt, a fényképek esetében Farkass Ábelt, a honlap programozása esetében Laborczi Évát illetik.

 

Személyes adatok

A honlap működtetése során esetleg (például e-mail kapcsolatfelvétel útján) tudomásunkra jutott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltak szerint kezeljük.

 

A feltételek módosítása

Jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosultak vagyunk megváltoztatni. A változtatások a közzétételük időpontjától kezdődően hatályosak. Javasoljuk, hogy a felhasználási feltételek aktuális tartalmát minden esetben ellenőrizze le.

 

 

2021. április 5-i állapot

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ